کارنامه رتبه های 1و 2 حقوق جزا و جرم شناسی سال 1389 PDF چاپ نامه الکترونیک
نوشته شده توسط مدیر سایت   
دوشنبه ۰۳ آبان ۱۳۸۹ ساعت ۱۰:۱۳

محمد حسن خویشتن دار دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی با معدل23/17
رتبه 1 حقوق جزا و جرم شناسی در آزمون سراسری 89

آیین دادرسی کیفری حقوق جزای اختصاصی حقوق جزای عمومی متون فقه متون حقوقی
67/86 33/73 00/90 33/73 22/32

 

حسن رودسرابی دانشجوی دانشگاه تهران با معدل 16/18
رتبه 2 حقوق جزا و جرم شناسی در آزمون سراسری 89

آیین دادرسی کیفری حقوق جزای اختصاصی حقوق جزای عمومی متون فقه متون حقوقی
67/81 00/80 33/93 00/75 67/6

 
رتبه 3  آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی سال 88:(دانشگاه تهران)
مدنی:85                تجارت: 75         آیین دادرسی مدنی:70       متون فقه:85        متون حقوقی:22


رتبه 8  آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی سال 88:(دانشگاه تربیت مدرس)

مدنی:73                 تجارت: 84        آیین دادرسی مدنی:89        متون فقه:64       متون حقوقی:0


رتبه 8  آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی سال 89:(دانشگاه تهران)

مدنی:93                 تجارت: 65       آیین دادرسی مدنی:61        متون فقه:73      متون حقوقی:1.10-رتبه 14  آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی سال 89:

مدنی:83              تجارت: 80         آیین دادرسی مدنی:70       متون فقه:69          متون حقوقی:0


رتبه20 آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی سال 89:
مدنی:93               تجارت: 66        آیین دادرسی مدنی:68       متون فقه:43            متون حقوقی:3-


رتبه 308 آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی سال 88:(حقوق مالکیت فکری شهید بهشتی)

مدنی:64                تجارت: 63         آیین دادرسی مدنی:48       متون فقه:42           متون حقوقی:10


رتبه 594 آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی سال 89:(دانشگاه غیر انتفاعی علامه محدث نوری نور)

مدنی:68               تجارت: 56          آیین دادرسی مدنی:51       متون فقه:51           متون حقوقی:3-

نگارش در تاريخ چهارشنبه هجدهم آبان ۱۳۹۰ توسط امین منصوری |

آپلود عکس

خرید اینترنتی

فال حافظ

قالب وبلاگ