مدنی:

1- اشخاص و محجورین......... دکتر صفایی                                     

2- اشخاص و اموال.......... دکتر صفایی

                        یا          

اموال و مالکیت....... دکتر ناصر کاتوزیان

3- قواعد عمومی قراردادها...... دکتر صفایی

                      یا

قواعد عمومی قراردادها...... دکتر ناصر کاتوزیان

4- مسولیت مدنی ........ دکتر ناصر کاتوزیان

5- حقوق خانواده........ دکتر صفایی

6-7- عقود معین....... دکتر ناصر کاتوزیان

8- ارث و شفعه و وصیت........ دکتر ناصر کاتوزیان

قانون مدنی در نظم حقوق کنونی دکتر ناصر کاتوزیان

کتاب تست:

1-مجموعه سوالات طبقه بندی شده  حقوق مدنی  از دکتر شهبازی.

2-مجموعه سوالات انتشارات مجد.

تجارت:

دوره ی کامل تجارت  دکتر اسکینی

قانون تجارت در نظم حقوق کنونی دکتر دمرچیلی

آیین دادرسی مدنی:

دوره ی بنیادین (3 جلد)(دکتر شمس)

توجه: بعد از تسلط به دوره بنیادین دوره پیشرفته مطالعه شود .

متون فقه: شرح شهید ثانی

همراه با فقه استدلالی

کتاب تست: مجموعه سوالات انتشارات پردازش

متون حقوقی:

Law text

برای زبان عمومی کتاب لغت 504

یا کتاب لغت تافل

توجه:

قانون مدنی و قانون تجارت و قانون آیین دادرسی مدنی ملاک و باید به این قوانین مسلط شد.

اولویت با کتابهای دکتر ناصر کاتوزیان.

نگارش در تاريخ سه شنبه شانزدهم اسفند ۱۳۹۰ توسط امین منصوری |

آپلود عکس

خرید اینترنتی

فال حافظ

قالب وبلاگ